בית ספר פורץ

בית ספר פורץ

בספרו ``המבנה של מהפכות מדעיות``

יוצר תומס קון הבחנה בין שינוי למהפכה. שינוי הוא תהליך הנועד לחזק ולשפר את הפרדיגמה הקיימת – ``חדשנות תומכת``. מהפכה היא תהליך המוביל להופעת פרדיגמה חדשה – ``חדשנות משבשת``.

בתי ספר פורצים הם אילו המעוניינים לפעול על פי פרדיגמה חדשה וליצור כלים חינוכיים חדשניים המותאמים אליהם.

ניתן להגדירם כבתי ספר העוברים מ פרדיגמת הפירמידה אל פרדיגמת הרשת.

הכוח המניע שלהם נע מתחרותיות לשיתופי פעולה.

ואם לפרוץ, אז ביחד – רשת בתי הספר הפורצים

ארגון ערי חינוך עובד מזה כמה שנים עם בתי ספר פורצים ורואה בהם מתווי דרך נועזים, חלוצים לפני המחנה. בארגון מתקיימים תהליכי למידה מתמדת של חדשנות פדגוגית מהארץ ומהעולם לטובת פיתוח החדשנות הבית ספרית.

 בכל בית ספר פותחה ויושמה תכנית שונה – כלי פדגוגיה חדשניים, רשתיות, פיתוח ייחודיות – על פי נטיות ליבם ושאיפותיהם של המנהלות/ים הצוותים.

כעת, לאור תפישתנו שאמנות שיתופי הפעולה הינה מרכיב הכרחי ביצירת מהפכת חדשנות, אנו מובילים מהלך ארצי להקמת רשת בתי ספר פורצים.

הרשת שאנו מדברים עליה תהווה "פלטפורמה לחדשנות חינוכית" שבמסגרתה יוכלו כל בתי הספר ללמוד מבתי הספר העמיתים ברשת וממומחי ערי חינוך, ומקביל, ללמד בתי ספר שברשת את תחומי מומחיותם הייחודיים.

מה משמעות ההשתתפות ברשת

  • עם כל בית ספר יעבוד מנחה מרשת מארגון "ערי חינוך" שיתמקד ב:

הגדרת מטרות בית הספר בשיתוף הצוות, תכלול וליווי התהליך כולו

תמיכה בתהליך פיתוח תחומי ההתמחות אותם בית הספר מוכן להפיץ ברשת

יציאה עם הצוות ל"קניות" ברשת בתי הספר הפורצים (מה בית הספר רוצה ללמוד מאחרים)

  • בכל בית ספר ייערכו על פי צרכיו מפגשי למידה והשראה מאת מנחים מומחים מבתי הספר העמיתים ומערי חינוך
  • סיורי למידה בארץ ובחו"ל (בעבור תוספת מחיר)
  • משבצות היוועצות בנושאים שונים לפי צרכי בית הספר
  • מפגשי שיתוף ולמידה ברשת עם מובילי בתי ספר ומנחים אחרים במתחם "ירוק" שבמכללת רופין
דילוג לתוכן