education cities slider 2

ערי חינוך

אמנות שיתופי הפעולה

בכיתה, בבית הספר

בעיר, בארץ, בעולם

education cities slider 8

ערי חינוך

אמנות שיתופי הפעולה

בכיתה, בבית הספר

בעיר, בארץ, בעולם

education cities slider 10

ערי חינוך

אמנות שיתופי הפעולה

בכיתה, בבית הספר

בעיר, בארץ, בעולם

education cities slider 5

ערי חינוך

אמנות שיתופי הפעולה

בכיתה, בבית הספר

בעיר, בארץ, בעולם

education cities slider 3

ערי חינוך

אמנות שיתופי הפעולה

בכיתה, בבית הספר

בעיר, בארץ, בעולם

education cities slider 4

ערי חינוך

אמנות שיתופי הפעולה

בכיתה, בבית הספר

בעיר, בארץ, בעולם

בכיתה

בבית ספר

בעיר

בארץ

בעולם

המעבר מפירמידות לרשת, החדשנות המשבשת, העולם שמשתנה במהירות...
אם כל אלה הם הצונמי, ארגון ערי חינוך הוא הגלשן!

מה אנחנו עושים בערי חינוך

חינוך אישי
חינוך אישי

עיצוב סביבות למידה
עיצוב סביבות למידה

בי``ס פורץ
בי``ס פורץ

HOW2MOOC
HOW2MOOC

בית ספר נבחרת
בית ספר נבחרת

מודל הנבחרת
מודל הנבחרת

כיתה 2021
כיתה 2021

מסעות בעולם
מסעות בעולם

Edumission
Edumission

הקמת בי``ס חדשים
הקמת בי``ס חדשים

עיר חינוך
עיר חינוך

מעבדת חדשנות
מעבדת חדשנות

לוח מודעות