יעקב הכט

אני נשוי לשירלי ואב לארבעה בנים. ב 1987 הקמתי את בית הספר הדמוקרטי בחדרה. במקביל תמכתי בהקמת רשת בתי הספר הדמוקרטים בארץ. יזמתי את IDEC – הכנס הבין לאומי לחינוך דמוקרטי, שהיווה בסיס להקמת מאות בתי ספר דמוקרטיים בכל רחבי העולם . בשנת 1994 הקמתי את המכון לחינוך דמוקרטי ועמדתי בראשו עד שנת 2010. בשנה זו הקמתי עם רם שמואלי את "ערי חינוך". הצטרפו אלינו רבים שמביאים איתם יצירתיות והתלהבות מהמעשה החינוכי. אומנות שיתופי הפעולה, ראיית כל אדם כחיוני למארג שבתוכו הוא חי, עומדת בבסיס תפישתנו. אני חש עצמי בר מזל על קבוצת האנשים הנהדרת הזו.