Edumission

מעבדה בינלאומית

השונה הוא יפה – זוהי מהותו של החינוך החדשני

אם הנכם לוקחים חלק בצוות בית ספר חדשני וברצונכם לשתף את עשייתכם,

אם אתם רוצים ללמוד מצוותי מורים יוצאי דופן,

לנסוע לבקר צוותים פורצי דרך כמוכם ברחבי העולם,

ולהפוך לחלק מרשת חינוך עולמית – חוד החנית של מהפכת החינוך,

הצטרפו אל EDUMISSION !

EDUMISSION אתגר עולמי להפיכת החינוך לטוב יותר

דמיינו אלפי בתי ספר – כולם שונים, ייחודיים ופורצי דרך – לומדים זה מזה על ידי שיתופי פעולה ויצירת רשת עולמית של חינוך יוצא מן הכלל.

ארגון ערי חינוך פתח ביוזמה חדשנית לקידום והפצת רעיונות פורצי דרך בחינוך העולמי.

EDUMISSION הינה מעבדה בינלאומית שבמסגרתה בתי ספר פורצי דרך מכל העולם מכינים בתמיכתנו קורס אינטרנטי המלמד את שיטות העבודה הייחודיות שהם פיתחו, לאחר מכן הם בוחרים את הקורסים המרתקים אותם, ולומדים זה מזה.

לקראת סיום התכנית, צוותי בתי הספר ייסעו לבקר את בתי הספר העמיתים שאת תכניותיהם הם למדו.

צוות שופטים הכולל את סר קן רובינסון ופרופסור סוגטה מיטרה יבחר שלושה מתוך בתי הספר שיוצגו בבימה המרכזית של כנס BETT לחדשנות חינוכית הנערך מדי שנה בינואר בלונדון.

מתוך למעלה ממאה בתי ספר שהציגו את מועמדותם לתכנית, נבחרו עשרים וחמישה. מישראל משתתפת רשת עמל שהינה שותפה בפיתוח ויישום התכנית כולה.