אודות ערי חינוך

עיר חינוך רואה במערכת החינוך כלי מרכזי בפיתוח העיר, ובעיר כלי מרכזי בפיתוח מערכת החינוך.
העיר כבית ספר אחד גדול – עיר חינוך מהווה רשת חברתית לימודית הממוקדת במיצוי ופיתוח הפרט והיישוב דרך אזורי חוזק וצמיחה אישיים, קהילתיים ועירוניים.
הסיפור והשפה המקומית – עיר חינוך מפתחת "סיפור", "שפה" ואורח חיים מקומי הנשענים על חוזקות האזור וממנפים כיווני התפתחות עתידיים.
חדשנות – עיר חינוך מהווה פלטפורמה מרכזית לחיבור העיר לגישות של חדשנות חינוכית, אורבנית וטכנולוגית, המותאמות למאה ה- 21.
אומנות שיתופי הפעולה – בעיר חינוך מתקיים תהליך דינמי שבדומה לעבודת אמנות, יוצר השראה. נרקמים שיתופי פעולה שמאפשרים יצירות ייחודיות של תושבי העיר והארגונים הפועלים בה. הם אינם מוכתבים מראש אלא נוצרים מתוך ראיית הזדמנות באחר. באופן זה מתהווה אקלים של אחריות חברתית, קהילתית וסביבתית.