נתניה

 

נתניה – מעבדה לחדשנות חינוכית

ייחודיות בית ספרית – רשת שיתופי פעולה

בשנת 2012 יצאה מערכת החינוך בנתניה למסע דינמי של התפתחות והתאמה למאה ה-21.

בתי הספר של נתניה מהווים מעבדות לחדשנות חינוכית, בהן חוקרים ומפתחים דרכים חינוכיות חדשניות וייחודיות.

התהליך החינוכי בנתניה פועל בשני צירים המשולבים זה בזה :

מציאת וביטוי הייחודיות הבית ספרית, ויצירת רשת עירונית של שיתופי פעולה.

 

ייחודיות –

לתפישתנו, לכל תלמיד, לכל אדם, יש נתיב ייחודי. מציאתו ופיתוחו יביאו להצטיינות והצלחה, ובעקבותיהן לתחושת ערך עצמי גבוהה. ובדומה לכך, גם לכל בית ספר יש אזורי חוזק, זיקה לסביבתו, ומאפיינים ייחודיים. מציאת והגדרת הגורמים הללו, והבאתם לידי ביטוי, יכולים לחזק את בית הספר ולהעניק לתלמידיו וצוותו תחושת גאווה והשתייכות.

במהלך חיפוש וביטוי הייחודיות, החלו לפעול בבתי הספר בנתניה איים של חדשנות – כיתות בודדות או מספר קטן שלהן, יוצאות לדרך עם ניסוי חדשני, עם דרך פעולה פורצת דרך. מורים נחשוניים מיישמים תפישה או רעיון שמחוברים אצלם לתשוקה והתלהבות בלי לחכות לכל בית הספר או להסכמה גורפת מצד כל המורים. לעיתים הצלחתם והנאתם מהוות אבן שואבת וזרז שינוי יותר מכל מערך שיווק או שכנוע.

במקביל נעשה בנתניה תהליך של פתיחת מרחב בחירה מבוקר, המבוסס על בניית ייחודיות לכל בית ספר, כזו שתגדיר ותבדיל אותו, ובמקביל תהיה בעלת מכנה משותף עם אשכול בתי הספר באותו אזור.

 

רשת שיתופי פעולה –

חלק חשוב מתהליך מציאת הייחודיות הוא הכרות עם ייחודיותו של האחר ועם הפוטנציאל שטמון בשיתוף פעולה עמו. בנתניה הוגדרו אשכולות בתי ספר על פי קרבה גאוגרפית, שמטרתם הינה יצירת הכרות, קרבה, ושיתופי פעולה בין בתי ספר קרובים, ולאחר מכן, הרחבת שיתופי הפעולה גם אל בתי ספר באזורים אחרים.

ישנם מספר מרכיבים עיקריים של הרשת העירונית בנתניה:

מעבדת חדשנות פלטפורמה המאפשרת לאיי חדשנות מבתי ספר שונים להציג את עצמם, את הישגיהם, את התהליך שהם עוברים ואת המטרות שהציבו לעצמם.

רשת עירונית אנשי צוות המומחים בתחומי תוכן שונים מלמדים את תחום מומחיותם גם בבתי ספר אחרים, מעבירים השתלמויות למורים, ומחברים אליהם תלמידים ומורים שתחומם קרוב לליבם.

מניפה-פורום מנהלים מתכנס כמה פעמים בשנה ומהווה מקור להשראה למנהלי נתניה שאף יוצרים אותו. ההשתתפות אינה חובה ומבוססת על רצון לשתף, ללמוד מעמיתים, ללמד, ולהתפתח בחברותא.

הפיצוחייה השתלמות מנהלי בתי ספר יסודיים העוסקת בלמידה משמעותית. כל מפגש מוקדש לפיצוח מקרה מבחן מהשטח, שהמנהלים מביאים עמם. בנוסף מאפשרת הפיצוחייה למנהלים להעמיק בשאלה 'מהי למידה משמעותית עבורי' ולצאת משם ליצירת תהליכי עומק בחדר המורים.

שבוע ביכורים/ביקורים צוותי בתי הספר מוזמנים לבקר בבתי ספר אחרים בעיר, ללמוד על תהליכי הייחודיות שעברו, ולהתרשם מה'פירות'. במקביל, הם יכולים להזמין אליהם, להציג את עבודתם, ולספר את סיפורם הייחודי.