מועצה אזורית גולן

בהובלת ראש המועצה אלי מלכה, אנו מפתחים תוכנית אזורית כוללת ומנחים הקמת בית ספר חדש.

פירוט התכנית יעודכן בהמשך