כנס המקום הנכון – כיתה 2021

 

קן רובינסון שואל מהו "המקום הנכון" של כל אדם,  ואנו שואלים איך אפשר להפוך את הכיתה למקום הנכון. תמונות מהכנס, ומכיתות ברחבי הארץ שפרצו דרך בעקבותיו.