בית הספר הרצל בבת-ים

 

 

 

מחנכת כיתה ו': מינה אורלביץ

מטרת התוכנית: לקדם למידה משמעותית בדגש על תפקודי לומד של המאה ה- 21.
דוגמה למודל אחד שיושם בכיתה: חקר בנושא "המפה והאטלס".

  

 

  פעילות

    

 

הכיתה חולקה לקבוצות הטרוגניות וכל קבוצה חקרה נושא אחר הקשור למפה והאטלס. הלימוד נעשה במבחר אמצעים מגוונים כמו: מחשבים, טאבלטים, סמארטפונים, מחשבים ניידים וספרים. לאחר חקירת הנושא ולימודו, כל קבוצה הכינה מצגת כדי ללמד את חברי הכיתה את הנושא. בהמשך כל קבוצה לימדה את חברי הכיתה את הנושא.

בנושא "דמויות מופת" שנלמד אף הוא בדרך של כיתה 2021, בשיתוף עם המורה לאנגלית,  התלמידים בקבוצה היו צריכים לבחור דמות, להחליט ביחד האם היא דמות מופת ולהציג את הדמות בכיתה בכל דרך שיבחרו.

 

  מקום

התלמידים יכולים לקבוע את צורת הישיבה הנוחה להם לעבודה ולדיון. החקר נעשה בספריה, בחדר המחשבים ובבתי התלמידים, ובסביבת הלמידה: Edmodo

 

  הערכה

    

   

חברי הקבוצה הכינו שאלות למבחן שקוף שייערך לסיכום היחידה.כמו כן נערכה הערכת עמיתים לאופן הצגת דמויות המופת.

 

  זמן

בבית הספר הוקדשו לנושא כ- 4 שעות שבועיות, כאשר חלוקתן נעשתה באופן גמיש. 

 

  שותפים

 

 

התלמידים הופכים גם למורים ומלמדים את נושא החקר. שותפה נוספת, המורה לאנגלית.