ארבע כיתות בת-ים בבית-ספר יד מרדכי

 

 

 

פעילות

             

 

המורה אינו מקור הידע היחיד בכיתה. התלמידים משתמשים בטאבלטים בתהליך הלמידה. הם מבצעים למידת חקר באמצעות הטאבלט, כאשר היחס הוא טאבלט אחד לכל שלושה תלמידים. זאת, על מנת לאפשר עבודה משותפת וחוויית למידה לה שותפים מספר תלמידים. בלמידת החקר התלמידים הם אלו שמעלים שאלות לגבי הנושא הנלמד ולעיתים אף פועלים לאיתור מידע בנושא המעניין אותם. הפעילויות בכיתה מעודדות סקרנות, שאילת שאלות וחשיבה יצירתית. בנוסף, ניתן מקום לכל תלמיד להציג את הידע שרכש בפני תלמידי הכיתה. בשיעורים נעשה שימוש בטאבלטים כמקור ידע וכן באמצעים טכנולוגיים שונים המאפשרים הנעה ללמידה, סקרנות לגבי הנושא הנלמד, מעורבות בתהליך, השתתפות ושיתופיות.
בכיתת החינוך המיוחד הטכנולוגיה משמשת לגיוון דרכי ההוראה והלמידה. באמצעות הטכנולוגיה ניתן מענה לשונות בין התלמידים וניתן להתאים את הלמידה על פי צרכים אישיים של הלומדים. נעשה שימוש רב באמצעים טכנולוגיים המעודדים סקרנות והנעה ללמידה אצל התלמידים.  למשל, שימוש באתר Padlet  מאפשר למורה ליצור לוח שיתופי בכל נושא הנלמד בכיתה. התלמידים סורקים קוד QR שנוצר והם שותפים להבניית הידע בלוח השיתופי. בנוסף, שימוש במודל "הכיתה ההפוכה" מאפשר לתלמידים להתכונן לשיעור. כל תלמיד יכול לצפות בביתו בסרטון שהמורה שלחה בפורום הכיתתי, לענות על משימות ולהגיע מוכן לשיעור, כשנושא השיעור ידוע לו מראש.

יש לציין כי שימוש באמצעים טכנולוגיים, במיוחד בכיתת ח"מ, מעלה את תחושת המסוגלות של התלמידים, מחזקת את הדימוי העצמי שלהם, תורמת לביטחון העצמי ומאפשרת להם לחוות חוויות של הצלחה.

 

מקום

         

   

הלמידה מתרחשת בכל מקום. מרחב הלמידה משרת את הפדגוגיה. הישיבה בכיתה נעשית סביב שולחנות עגולים, בחלקם אף קיים לוח מחיק. ישיבה זו מסייעת ללמידה בשיתוף פעולה. מרחב הלמידה מאפשר קיום שחרית במעגל בכל בוקר, ללא צורך בהתארגנות מיוחדת. בנוסף, קיימות פינות עבודה במרחב הכיתתי, המעודדות הנעה ללמידה וגורמות הנאה סביב תהליך הלמידה. מרחב הלמידה מאפשר לתלמידים איתור מידע, הפיכתו לידע רלוונטי והצגתו באמצעים טכנולוגיים בפני כל תלמידי הכיתה.

 

הערכה

  

 

בכיתה נעשה שימוש בכלים של הערכה חלופית. המורה מעריכה את התלמידים באמצעות מבחנים "שקופים", שאלות אותן כותבים הילדים בעצמם, מצגות שהוכנו ע"י התלמידים כסיכום נושא, משחק שהכינו התלמידים, חידון או כל עבודה יצירתית אחרת. הערכה חלופית זו מאפשרת גם לתלמידים החלשים בכיתה לחוות חוויות של הצלחה, דבר המוביל להעלאת הדימוי העצמי וחיזוק תחושת המסוגלות של התלמידים.